Projekt Discgolf SWAM Jahodná

Discgolf je exterierový, individuálny šport s lietajúcim tanierom. Je pomerne nenáročný a preto priťahuje celé generácie rodín a priateľov do prírody. Jeho počiatky siahajú do 60. rokov minulého storočia, kedy sa v modernej podobe začal hrávať v Severnej Amerike. Dnes je už discgolf rozšírený po celom svete. Na Slovensku máme 23 vybudovaných a funkčných ihrísk. Na východnom Slovensku je zatiaľ iba jedno ihrisko v Prešovskom kraji. Táto skutočnosť otvorila bránu pre náš nápad – vybudovať discgolfové ihrisko v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná ako jediné ihrisko v Košickom samosprávnom kraji.
Cieľom projektu Discgolf SWAM Jahodná bolo vybudovanie 12-jamkového ihriska. V priebehu projektu sme sa rozhodli ihrisko rozšíriť na 18-jamkové, ktoré by spĺňalo požiadavky organizácie aj medzinárodných turnajov. Hlavne nám ale ide o spopularizovanie tohto športu na Slovensku. Chceme do prírody prilákať stovky ľudí a zabezpečiť im aktívne využitie voľného času a podporiť zdravý životný štýl ľudí žijucich v Košickom samosprávnom kraji. 

Náš projekt podporil program Terra Incognita vo výške 30 000 €. Terra Incognita – Košický kraj je dlhodobý dotačný program Košického samosprávneho kraja s cieľom podpory cestovného ruchu v kraji. Snahou programu je zvýšiť kvalitu života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Doba trvania projektu: 26. 3. 2024 – 4. 6. 2024. 

4.6.2024 sa zároveň uskutoční slávnostné otvorenie discgolfového ihriska SWAM Jahodná za prítomnosti predsedu košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.

Hlavnými výstupmi projektu Discgolf SWAM Jahodná bude:

  • vybudovanie discgolfového ihriska na rozlohe cca. 10 ha,

  • nákup disccolfových košov,

  • zhotovenie odhodísk,

  • zriadenie požičovne diskov na discgolf,

  • nákup zariadení na údržbu ihriska (kosačka, mulčovač, krovinorezy)

  • propagácia projektu.

www.vucke.sk www.kosiceregion.com www.terraincognita.sk