Kontakt

Spojte sa s nami – Vaša brána k informáciám a službám v Jahodnej.

Lyžiarske stredisko

SWAM s.r.o.

Kancelária

Reštauračné služby

MESIM plus, s.r.o.

Prevádzka

Ubytovanie MESIM

MESIM plus, s.r.o.

Recepcia